Welkom bij SOOB

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen, kortweg SOOB, is in 1973 door de sociale partners in de sector opgericht.

In opdracht van de sociale partners FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen, Vakbond De Unie, Vereniging Verticaal Transport en TLN ondersteunt SOOB bij het optimaliseren van de arbeidsmarkt en het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen.

In een sector waar de beschikbaarheid over voldoende goed opgeleide en inzetbare medewerkers van levensbelang is, zorgt SOOB voor regie en uitvoering - via Sectorinstituut Transport en Logistiek - van het arbeidsmarktbeleid.

In de sector transport en logistiek werken rond de 150.000 mensen bij ruim 6.400 transportbedrijven.

Belangrijk werk met toekomst

Het is van belang dat werknemers voldoende zijn toegerust en over de juiste vaardigheden beschikken om duurzaam op de arbeidsmarkt actief te kunnen zijn. Daarom kijkt SOOB naar alle aspecten van de arbeidsmarkt: werk, scholing, mobiliteit en inzetbaarheid (gezondheid; veiligheid en verzuim).

De activiteiten waarvoor SOOB middelen beschikbaar stelt hebben een gezonde arbeidsmarkt tot doel zodat:
werkgevers kunnen rekenen op de beschikbaarheid van voldoende geschikte medewerkers in transport en logistiek, vandaag én morgen;
werknemers zich prettig voelen in hun werk omdat ze voldoende zijn toegerust voor de uitvoering van hun werkzaamheden en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun werk en loopbaan. Nu en in de toekomst. Neem hiervoor ook eens een kijkje op Pitstop!
Partners: