Welkom bij SOOB

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen, kortweg SOOB, is in 1973 door de sociale partners in de sector opgericht.

In opdracht van de sociale partners FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen, Vakbond De Unie, Vereniging Verticaal Transport en TLN ondersteunt SOOB bij het optimaliseren van de arbeidsmarkt en het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen.

In een sector waar de beschikbaarheid over voldoende goed opgeleide en inzetbare medewerkers van levensbelang is, zorgt SOOB voor regie en uitvoering - via Sectorinstituut Transport en Logistiek - van het arbeidsmarktbeleid in de sector.

In de sector transport en logistiek werken rond de 150.000 mensen bij ruim 6.400 transportbedrijven.

Belangrijk werk met toekomst

In de visie SOOB is het van belang dat werknemers voldoende zijn toegerust en over de juiste vaardigheden beschikken om duurzaam op de arbeidsmarkt actief te kunnen zijn. Daarom kijkt SOOB naar alle aspecten van de arbeidsmarkt: werk, scholing, mobiliteit en inzetbaarheid (gezondheid; veiligheid en verzuim).

De activiteiten die SOOB financiert hebben een gezonde arbeidsmarkt tot doel zodat:
werkgevers kunnen rekenen op de beschikbaarheid van voldoende geschikte medewerkers in transport en logistiek, vandaag én morgen;
werknemers zich prettig voelen in hun werk omdat ze voldoende zijn toegerust voor de uitvoering van hun werkzaamheden en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun werk en loopbaan. Nu en in de toekomst.
Een goed imago van de sector is daarbij van groot belang. Onze sector is de motor van de Nederlandse economie en wordt gezien als een aantrekkelijke en dynamische sector om in te werken!

     Partners: