Met volle kracht aan de slag: Sector zet extra in op duurzame inzetbaarheid met MDIEU

De overheid vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken. Sectoren kunnen hiervoor de speciale subsidieregeling MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) aanvragen. Sociale partners in de sector TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen zijn verheugd dat de minister 16,5 miljoen euro subsidie beschikbaar heeft gesteld aan de sector transport en logistiek voor twee jaar. Zo kan meer worden ingezet op duurzame inzetbaarheid. 

De sociale partners: “Wij zijn heel blij dat we deze subsidie hebben kunnen binnenhalen voor de sector. Zo kunnen we extra investeren in duurzame inzetbaarheid. Het is nu meer dan ooit belangrijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken. We doen dit via de dienstverlening van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) die bedrijven en werknemers helpen om die slag te laten plaatsvinden. Op de werkvloer én in de bedrijfscultuur zelf. Ook biedt MDIEU subsidiemogelijkheden voor uitkeringen aan werknemers in de sector die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd. Via een zogenaamde Zwaarwerkregeling kun je (onder voorwaarden) maximaal 3 jaar eerder stoppen met werken. Elke maand ontvang je dan een uitkering die je bijvoorbeeld kunt aanvullen door het pensioen eerder te laten ingaan. Dat is een hele welkome regeling.” 

Urgentie wordt gevoeld 
Behoud van de medewerkers is voor veel transport- en logistieke bedrijven een belangrijk thema. Hoewel de economie afkoelt, is er sprake van een krappe arbeidsmarkt en vergrijzing in de sector. De sociale partners: “We zien dat werkgevers het belang van duurzame inzetbaarheid steeds meer onderkennen. Tegelijkertijd blijft het toch vaak ondergeschikt aan de business en is het lastig om tijd hiervoor vrij te maken. Zeker voor vrachtwagenchauffeurs die veel onderweg zijn.” Het doel van de MDIEU subsidie is dat na afloop van de regeling duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel is van de manier waarop Nederland werkt. Het start met bewustwording en inzicht in eigen bedrijf en personeel. STL helpt de bedrijven en werknemers in de sector hierbij. Met een bedrijfsaanpak, activiteiten en trainingen. Maar duurzame inzetbaarheid blijft een proces van de lange adem, er zijn geen kortere routes of “quick wins”. De sector transport en logistiek gaat hiermee met volle kracht aan de slag."