SOOB stelt middelen beschikbaar zodat door de bedrijfstak overeengekomen arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. Dit is voor u als werknemer en werkgever van belang. FNV Transport en Logistiek (VNB) en CNV Vakmensen zorgen voor deze naleving.

De belangrijkste aandachtsgebieden daarbij zijn:
• Het toezien op de naleving van de in de bedrijfstak vigerende collectieve arbeidsovereenkomsten;
• Het tegengaan van handelen in strijd met de in de bedrijfstak vigerende collectieve arbeidsovereenkomsten;
• Het opstellen van gedragsregels.