Wat zijn O&O fondsen?

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) zijn stichtingen die tot doel hebben de werking van de sectorale arbeidsmarkten te optimaliseren. Deze stichtingen zijn private organisaties die door sociale partners worden bestuurd. Afspraken worden vastgelegd in een CAO. Als een O&O-fonds een directe relatie heeft met een CAO kunnen sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) de Minister van SZW verzoeken deze algemeen verbindend te verklaren.

Deze fondsen hebben tot doel om de werking van de sectorale arbeidsmarkten te optimaliseren. Zij zorgen ervoor dat dat het aanbod en het niveau van de vakbekwaamheid van (potentiële) werknemers op peil blijft.

O&O-fondsen in Nederland

In Nederland zijn er 140 O&O-fondsen in 116 verschillende sectoren. In totaal omvatten deze sectoren 5.9 van de 6.9 miljoen werknemers in Nederland. Dit betreft dus ruim 85% van de Nederlandse werknemers.
O&O-fonds Beroepsgoederenvervoer:

Sector

Op 25 mei 1973 is door de werkgevers en werknemersorganisaties in de sector transport en logistiek het O&O-fonds beroepsgoederenvervoer en verhuur van mobiele kranen opgericht. De afkorting SOOB staat voor: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele van Mobiele Kranen. Sinds 1987 bestaat er een aparte SOOB cao.

In de SOOB sector werken rond de 150.000 werknemers, waarvan ruim 80.000 chauffeurs, bij zo'n 6.400 SOOB-werkgevers. De transport en logistiekbranche is hiermee een van de grootste branches van Nederland.