Wat is SOOB?

SOOB is de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen, kortweg SOOB, is in 1973 door de sociale partners in de sector opgericht. In opdracht van deze sociale partners ondersteunt SOOB bij het optimaliseren van de arbeidsmarkt en het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen. De activiteiten die SOOB financiert zijn er op gericht te zorgen voor een vitale sector met voldoende goed opgeleide en inzetbare medewerkers.

Sociale Partners

Binnen SOOB zijn zowel werkgevers- als werknemersorganisaties vertegenwoordigd.
FNV Transport en Logistiek
CNV Vakmensen
Vakbond De Unie
Transport en Logistiek Nederland (TLN)
Vereniging Verticaal Transport (VVT)

Om haar doelstellingen te bereiken werkt SOOB samen met Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) voor de uitvoering hiervan.

 Actief op zoek naar samenwerking en cofinanciering

Het belang van de gehele sector staat bij SOOB altijd voorop. SOOB kijkt daarbij voortdurend naar mogelijke samenwerkings- en cofinancieringsmogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de sectorplannen en projecten met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Met elkaar zorgen we zo voor een vitale sector met een gezonde arbeidsmarkt. 

     Partners: