Iedereen die in de sector beroepsgoederenvervoer over de weg werkt, betaalt per kwartaal een bijdrage aan SOOB. Werkgever en werknemer betalen allebei een deel van de premie. De bijdrage van de werknemer wordt  ingehouden op het bruto salaris van de werknemer. Dit is terug te vinden op de loonstrook als bedrijfstakheffing of premie SOOB. 

Wijziging door uitspraak Kennisgroep van de Belastingdienst
De inhouding is per 1 januari 2023 gewijzigd vanwege een uitspraak van de Kennisgroep van de Belastingdienst. SOOB was hiervan niet op de hoogte en is door deze uitspraak verrast. Alle werkgevers worden hierover uiterlijk begin juni 2023 door SOOB geïnformeerd. De bijdrage wordt vastgesteld in het CAO-overleg en vastgelegd in de SOOB-cao.

De uitspraak van de Kennisgroep vindt u hier:
KG:204:2022:8 Eigen bijdrage werknemer aan cao-fonds - Kennisgroepen (belastingdienst.nl)
  

Premiepercentage Totaal  0,86 %
  Werkgeversdeel  0,615 %
  Werknemersdeel  0,245 %
Maximumloon 2023    € 66.956,-


Premie-inning

Voor meer informatie over de gegevensaanlevering ten behoeven van de premie-inning gaat u naar het tabblad ‘werkgeversportaal’.

De SOOB- bijdrage komt volledig ten goede aan de sector.