Iedereen die in de sector beroepsgoederenvervoer over de weg werkt, betaalt per kwartaal een bijdrage aan SOOB. Werkgever en werknemer betalen allebei een deel van de premie. De bijdrage van de werknemer wordt  ingehouden op het netto maandsalaris van de werknemer. Dit is terug te vinden op de loonstrook als bedrijfstakheffing of premie SOOB. De bijdrage wordt vastgesteld in het CAO-overleg en vastgelegd in de SOOB-cao.  

 
Premiepercentage Totaal  0,86 %
  Werkgeversdeel  0,615 %
  Werknemersdeel  0,245 %
Maximumloon 2023    € 66.956,-


Premie-inning

Voor meer informatie over de gegevensaanlevering ten behoeven van de premie-inning gaat u naar het tabblad ‘werkgeversportaal’.

De SOOB- bijdrage komt volledig ten goede aan de sector.