De sector heeft nu en in de toekomst veel goede vakmensen nodig. In de groei van de bedrijfstak hebben we zowel chauffeurs als andere beroepen van verschillend niveau nodig. Doorstroming biedt hierbij steeds meer kansen.

SOOB levert een bijdrage aan een gezonde arbeidsmarkt en goed opgeleide vakmensen in de sector. Dit doet SOOB onder andere door subsidies beschikbaar te stellen aan werkgevers en werknemers die bezig zijn met opleiding en loopbaanontwikkeling. Subsidies worden verstrekt via SOOB Subsidiepunt. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek.

Subsidie aanvragen

Wilt u gebruik maken van SOOB-subsidie? Ga naar www.soobsubsidiepunt.nl. Daar vindt u een overzicht met opleidingen en kunt u zich aanmelden. Registreer u dan éénmalig op www.soobsubsidiepunt.nl. U ontvangt een persoonlijke inlog, waarmee u vervolgens subsidie kunt aanvragen. Op alle subsidies zijn de SOOB Subsidiereglementen van toepassing.

Meer weten over opleidingen met SOOB-subsidie? Download hier de brochure.

Partners: