De SOOB-cao wordt door de werkgevers en werknemersorganisaties in het beroepsgoederenvervoer, de logistiek en de verhuur van mobiele kranen afgesloten. De SOOB-cao is door de minister van SZW algemeen verbindend verklaard en heeft een looptijd tot en met 30 juni 2022.

Verplichtingen

De algemeen verbindend verklaring zorgt er voor dat de SOOB-cao op iedereen in de sector van toepassing is. Op deze manier kan iedereen van dezelfde faciliteiten gebruik maken en wordt de kwaliteit en vitaliteit voor de gehele sector gewaarborgd. Daarnaast draagt gelijke premiestelling bij aan eerlijke concurrentie. Voor de werkingssfeer van de cao verwijzen we naar de volledige versie van de SOOB-cao. Download hier de SOOB-cao.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, waaronder voor het vasthouden van voorkeuren en vastleggen van website navigatiestatistieken.
Er worden geen cookies ingezet voor marketing- en advertentiedoeleinden. Begrepen