SOOB-cao per 12 september 2017 algemeen verbindend verklaard

Het AVV-besluit is de dag na de publicatie in de Staatscourant op 14 september jl. formeel in werking getreden en loopt tot 1 juli 2022. De algemeen verbindendverklaring zorgt er voor dat de SOOB-cao op alle werknemers en werkgevers in de sector van toepassing is. Op deze manier kan iedereen van dezelfde faciliteiten gebruik maken. Voor de werkingssfeer van de cao verwijzen we naar de volledige versie van de SOOB-cao. Vanaf 1 oktober 2017 wordt er weer SOOB premie geheven

Voor en door werkgevers en werknemers

De SOOB-cao is tot stand gekomen in overleg tussen werkgevers (Transport en Logistiek Nederland en de Vereniging Verticaal Transport) en werknemers (FNV, CNV Vakmensen en Vakbond De Unie) in de sector.

Arthur van Dijk, voorzitter van TLN, is blij met de nieuwe afspraken. "SOOB is er op gericht om bij te dragen aan het optimaliseren van de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien hoe belangrijk dat is. Er is een tekort aan chauffeurs: Gelukkig hebben we ervoor kunnen zorgen dat ook in de crisis voldoende BBL-leerlingen zijn ingestroomd en streven we, via de sectorplannen naar 2.500 zij-instromers. Chauffeurs die we keihard nodig hebben.”

Van Dijk vervolgt: "Het is goed te zien dat de sector transport en logistiek meer en meer wordt gezien als een aantrekkelijke sector om in te werken. De komende jaren zal in deze krappe arbeidsmarkt een goed imago van de sector alleen maar belangrijker worden. Dat kan alleen als we samen optrekken. Daarom is het zo goed dat we een nieuwe SOOB-cao hebben afgesloten."

Goed voor werknemers

Ook bij de werknemers heerst tevredenheid over de nieuwe SOOB afspraken. Egon Groen, Bestuurder van FNV, geeft aan: "Dat de SOOB-cao in een behoefte voorziet blijkt wel uit het feit dat jaarlijks vele duizenden werkgevers en werknemers in de sector gebruik van de diensten en subsidies van SOOB. Zo hebben bijna 50.000 vakmensen gebruik gemaakt van de subsidieregelingen en voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot Code 95 en hebben 13.000 medewerkers een inzetbaarheidsscan afgenomen. Maar ook hebben 5.000 werkloze chauffeurs via bemiddeling een nieuwe baan gevonden en, om iets heel anders te noemen, is er tienduizenden keren een beroep gedaan op de informatie over het functiewaarderingssysteem.”

"Bij SOOB staat altijd het belang van de sector voorop" zo vervolgt Groen. "We hebben er met z'n allen belang bij dat de werknemers in de sector zich prettig voelen in hun werk doordat ze goed opgeleid en inzetbaar zijn. Zo helpen we werknemers bij de uitvoering van hun taak en kunnen ze verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en loopbaan.”

Sector met toekomst

Dat het goed gaat met de sector blijkt ook uit de laatste arbeidsmarktrapportage van het tweede kwartaal in 2017. Te zien is dat de sector zich kenmerkt door veel jonge instroom, stabiele uitstroom en een stijgend aantal werknemers. Het aantal werknemers in de sector groeit inmiddels 13 kwartalen op een rij. Er werken nu meer dan 141.000 werknemers in de sector, waarvan ruim 80.000 chauffeurs, bij circa 6.300 werkgevers.