Sectorplan succesvol: 2600 nieuwe vrachtwagenchauffeurs

2600 zij-instromers hebben een baan gevonden als vrachtwagenchauffeur in het kader van het sectorplan transport en logistiek 2016/2017. Dit resultaat werd bekend gemaakt op de bijeenkomst ‘Méér chauffeurs voor de sector’. Een geweldig resultaat. Tegelijkertijd blijkt uit arbeidsmarktonderzoek dat de spanning op de arbeidsmarkt zodanig gaat oplopen dat er in de komende jaren nog veel meer chauffeurs nodig zijn. De sector vraagt daarbij de dringende hulp van de overheid om samen in 2018-2019 3000 mensen te laten instromen.
 
Willem de Vries: “We zien dat de spanning op de arbeidsmarkt verder oploopt. De uitdaging voor de komende jaren is voldoen aan de grote vraag naar vrachtwagenchauffeurs. Met het project 2000 chauffeurs gezocht hebben we laten zien dat we in korte tijd goede chauffeurs kunnen werven, testen en laten zij-instromen”. Zij-instromers zijn mensen die een overstap maken naar een nieuw beroep; in een situatie van werk naar werk of van werkloosheid naar werk.

Dringende oproep aan de overheid

Arthur van Dijk, voorzitter TLN: “De sector transport en logistiek laat zich momenteel maar beschrijven door een woord: groei! Maar tegenover alle positieve tendensen staat een belangrijk zorgpunt: zijn er voldoende goede arbeidskrachten? De sector zal investeren in een financiële regeling voor de chauffeursopleiding voor de instromers. Om echter de grote benodigde aantallen te kunnen financieren roep ik de overheid op om deze regeling mede te financieren”. De sector heeft te maken met hoge opleidingskosten voor het beroep van chauffeur. Dat maakt het extra moeilijk om voldoende mensen in de toekomst te laten zij-instromen. Egon Groen: “Het is een win-win want het zij-instroomtraject heeft laten zien dat de meeste mensen die instromen uit een uitkeringssituatie komen.” 

Arbeidsmarktontwikkelingen in perspectief

Op de bijeenkomst werd ook de Arbeidsmarktrapportage voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek gepresenteerd. Hierin worden alle arbeidsmarktontwikkelingen binnen de sector weergegeven.  De belangrijkste conclusies zijn het positieve beeld over de sector. Zowel de vervoersvraag, het aantal werkgevers als werknemers in de sector neemt snel toe. Het aantal werknemers stijgt al sinds 2014, het 13e kwartaal op rij en in totaal met 11%. In ruim een jaar tijd is het aantal ondernemingen met 5% gestegen. 55% van de werkgevers verwacht een beter jaar dan vorig jaar. 

Verwachtingen

De vraag naar arbeid zal ook de komende jaren nog harder stijgen dan het aanbod van personeel. Dit geldt voor het beroepsgoederenvervoer als ook de logistiek. Hiervoor zijn diverse oorzaken: economische groei, vergrijzing en pensionering en minder instroom vanuit het beroepsonderwijs door demografische ontwikkelingen. Doordat de arbeidsvraag sneller stijgt dan het personeelsaanbod zal de spanning op de arbeidsmarkt in de transport en logistiek de komende jaren verder oplopen. Voor werkgevers in de sector wordt het steeds lastiger om geschikt personeel te vinden. In alle regio’s zal de arbeidsmarktspanning stijgen.


De kracht van samenwerking

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek organiseerde de bijeenkomst ‘”Méér chauffeurs voor de sector” in opdracht van de sociale partners - FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen, TLN en VVT - en wordt mede mogelijk gemaakt door SOOB, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de sector transport en logistiek.