Het algemene doel van SOOB is vastgelegd in de CAO en de statuten: het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de bedrijfstak vallende onder de werkingssfeer van de SOOB-CAO en het financieren van activiteiten, die daaraan kunnen bijdragen.
 
SOOB heeft daarmee tot doel om de werking van de arbeidsmarkt in transport en logistiek te optimaliseren.
Om aan deze doelstelling inhoud te kunnen geven onderscheidt SOOB een aantal aandachtsgebieden.
     Partners:           
Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, waaronder voor het vasthouden van voorkeuren en vastleggen van website navigatiestatistieken.
Er worden geen cookies ingezet voor marketing- en advertentiedoeleinden. Begrepen