Waar vindt u SOOB op het werkgeversportaal?

In het werkgeversportaal vindt u het tabblad SOOB. Via dit tabblad kunt u controleren welk SV-loon voor uw bedrijf geregistreerd staat bij SOOB. Op hetzelfde tabblad kunt u ook wijzigingen in het SV-loon doorgeven.

Nota's van SOOB vindt u op het tabblad SOOB.
Vragen over het werkgeversportaal

Heeft u vragen over het werkgeversportaal? Neemt u dan contact op met SOOB via (050) 582 98 30.

1. Hoe geef ik het SV-loon door?

Het SV-loon geeft u door via het werkgeversportaal dat u ook gebruikt voor Pensioenfonds Vervoer. U vindt het werkgeversportaal via www.soob-wegvervoer.nl en www.pfvervoer.nl. Gebruik dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als voor Pensioenfonds Vervoer. Als u bent ingelogd, gaat u naar het werkgeversportaal. Ga vervolgens naar het tabblad SOOB.

Op het tabblad SOOB kunt u het definitieve SV-loon over 2018 doorgeven én het voorlopige SV-loon over 2019.

2. Wat is het SV-loon?
 

U geeft hier de totale brutoloonsom sociale verzekeringen (SV-loon) door van al uw werknemers. Het SV-loon is van toepassing voor werknemers tot de AOW-leeftijd. De DGA valt niet onder de werkingssfeer van de SOOB-cao. Familieleden (ouders, partner en kinderen) van de DGA vallen ook niet onder de werkingssfeer wanneer zij niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
3. Hoe berekent u het SV-loon over het huidige kalenderjaar? 
 
De premiegrondslag voor SOOB is per kalenderjaar gelijk aan de brutoloonsom sociale verzekeringen (SV-loon) van al uw werknemers voor het hele jaar. Er geldt per werknemer een maximum voor de premiegrondslag; deze is gelijk aan het maximum premiejaarloon volgens de WW per werknemer (per 1 januari 2019 is dit € 55.927). 
 
Over deze grondslag betaalt u jaarlijks 0,86% aan premie.

 
4. Hoe wordt de premie berekend? 
 
De premiegrondslag voor SOOB is per kalenderjaar gelijk aan de brutoloonsom sociale verzekeringen (SV-loon) van al uw werknemers voor het hele jaar. Er geldt per werknemer een maximum voor de premiegrondslag; deze is gelijk aan het maximum premiejaarloon volgens de WW per werknemer (per 1 januari 2019 is dit € 55.927).

Over deze grondslag betaalt u jaarlijks 0,86% aan premie.
5. Bedrijfsbeëindiging of geen personeel meer?
 

Stopt uw onderneming in de loop van het jaar? Of heeft u geen personeel meer? Geef dan in het werkgeversportaal het definitieve SV-loon tot en met de laatste dag van uw onderneming of tot en met de dag waarop u personeel in dienst had. Past u het SV-loon niet aan, dan gaan wij ervan uit dat het ingevulde SV-loon gold voor het deel van het jaar waarin uw onderneming nog bestond of personeel had. U betaalt dan mogelijk te veel premie.
 
6. Kan ik voor SOOB zelf wijzigingen doorgeven als ik een administratiekantoor heb ingeschakeld voor Pensioenfonds 
 
Nee, dat kan niet. Als u een administratiekantoor heeft gemachtigd voor Pensioenfonds Vervoer, dan geldt deze machtiging ook voor SOOB. Uw administratiekantoor kan inloggen met dezelfde inloggegevens als voor Pensioenfonds Vervoer.
 
 
7. Wat gebeurt er met wijzigingen in het SV-loon? 
 
Als u een wijziging in het SV-loon doorgeeft, dan ziet u de gevolgen voor de premie terug op de volgende nota. Voorwaarde is wel dat u de wijzigingen uiterlijk twee weken vóór de volgende notadatum doorgeeft via het werkgeversportaal. Op de volgende nota ziet u de premie die gebaseerd is op het SV-loon dat u zelf heeft doorgegeven. De premie die u teveel of te weinig heeft betaald, staat als correctie op de nota (met daarbij de periode waarvoor de correctie geldt).
 
8. Wanneer ontvangt u de kwartaalnota’s? 

 
Kwartaal       Notadatum
1                   25 januari 2019
2                   10 april 2019
3                   10 juli 2019
4                   10 oktober 2019

9. Waar vind ik de digitale versies van de nota's? 
 
De digitale versies van de nota's staan in het werkgeversportaal op het tabblad Nota's.
10. Waar kan ik terecht met vragen over nota's, premies en gegevensaanlevering? 
 
Bel dan (050) 582 98 30. E-mailen kan ook: info@soob-wegvervoer.nl 

U kunt ook een brief sturen: 
SOOB 
Postbus 586 
9700 AN Groningen
11. Waar kan ik terecht met vragen over subsidies? 
 
U vindt meer info op www.soobsubsidiepunt.nl of u kunt mailen naar info@soobsubsidiepunt.nl. Ook kunt u bellen met het Sectorinstituut via 088 – 2596111. Het Sectorinstituut is opgericht door sociale partners in de sector om te zorgen voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek. Voor meer informatie zie www.stlwerkt.nl.
     Partners:           
Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, waaronder voor het vasthouden van voorkeuren en vastleggen van website navigatiestatistieken.
Er worden geen cookies ingezet voor marketing- en advertentiedoeleinden. Begrepen