SOOB CAO

SOOB-cao 2017-2022 

De SOOB-cao wordt door de werkgevers- en werknemersorganisaties in het beroepsgoederenvervoer, de logistiek en de verhuur van mobiele kranen afgesloten. De huidige SOOB-cao is per 12 september 2017 door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard voor de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2022.
 

Verplichtingen

De algemeen verbindend verklaring zorgt er voor dat de SOOB-cao op iedereen in de sector van toepassing is. Op deze manier kan iedereen van dezelfde faciliteiten gebruik maken en wordt de kwaliteit en vitaliteit voor de gehele sector gewaarborgd. Daarnaast draagt gelijke premiestelling bij aan eerlijke concurrentie.  Voor de werkingssfeer van de cao verwijzen we naar de volledige versie van de SOOB-cao.

De SOOB-cao wordt door de werkgevers en werknemersorganisaties in het beroepsgoederenvervoer, de logistiek en de verhuur van mobiele kranen afgesloten. De SOOB-cao is door de minister van SZW algemeen verbindend verklaard per 12 september 2017 en heeft een looptijd van 1 juli 2017 tot en ment 30 juni 2022.

Download hier de SOOB-cao.


Copyright SOOB | Contact | Privacy