Maatregelen voor de sector

Gepubliceerd op 31-03-2014

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte op 12 maart bekend dat het sectorplan voor de Transport- en Logistiek is goedgekeurd over (om)scholing van medewerkers, begeleiding van ontslagen werknemers naar nieuw werk, extra leerwerkplekken voor jongeren en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Wajongers en langdurig werklozen. De transportsector heeft het nu nog moeilijk door de crisis, maar heeft straks een tekort aan mensen doordat ze met pensioen gaan. Ook als de economie verder aantrekt zijn er snel duizenden nieuwe chauffeurs nodig. Daarom is afgesproken dat 1.250 extra jongeren worden opgeleid tot chauffeur. Daarnaast worden de kennis en vaardigheden van werkloze chauffeurs op peil gehouden, zodat zij ook meteen aan de slag kunnen als de economie weer aantrekt.

In het Sectorplan zijn projecten opgenomen met ambitieuze doelen:  
 

Project pilot begeleiden vangnetters
• Begeleiding van 60 vangnetters

Project Onderhoud vakbekwaamheid
• Nieuwe regeling voor behoud vakmanschap in de sector 

Project Duurzaam Werkgeverschap
• Adviezen aan 2.000 bedrijven over instroom en behoud van werknemers

Project Inzetbaarheidscheck
• 13.000 werknemers krijgen een check op gezondheid en mobiliteit

Project Opleiding Praktijkopleider Transport en Logistiek
• 1.283 praktijkopleiders bijscholen 

Project Extra instroom leerlingen
• Extra instroom van 1.250 leerlingen door middel extra leerwerkplekken en opleiding. Vanuit het Sectorplan Transport en Logistiek wordt aan leerbedrijven loonkostensubsidie verstrekt voor leerlingen die via het Sectorinstituut Transport en Logistiek gedetacheerd worden. Deze loonkostensubsidie is verrekend in het uurtarief. Deze maatregel geldt ook voor SOOB bedrijven die leerlingen in eigen dienst hebben. Voor meer informatie over deelname of aanmelding kunt u contact opnemen via 088 – 2596295 of een e-mail sturen naar registratie@stlwerkt.nl

Overige projecten
• 1.000 banen voor zij-instroom van werknemers uit andere sectoren en werkzoekenden
• 200 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
• 1.300 plaatsingen van met name oudere chauffeurs en werkzoekenden (regulier, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt , vanuit MobiliteitsCentrum PLUS)
• De inzetbaarheid van 2.000 werkloze ex-werknemers door onderhoud vakbekwaamheid
• Scholing van 1.400 werknemers zonder startkwalificatie

Het Sectorplan Transport en Logistiek gaat ook over het aanpakken van werkloosheid en behoud van vakmanschap. Klik hier voor de projecten die hier een bijdrage aan leveren.

Ervaringen uit de praktijk

Copyright SOOB | Contact | Privacy