Minister Asscher: Transport en Logistiek aan de slag met sectorplan

Sectorplan-Transport-en-Logistiek Sectorplan-Transport-en-Logistiek

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte op 12 maart 2014 bekend dat het sectorplan voor de Transport- en Logistiek is goedgekeurd over (om)scholing van medewerkers, begeleiding van ontslagen werknemers naar nieuw werk, extra leerwerkplekken voor jongeren en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Wajongers en langdurig werklozen.

De transportsector heeft het nu nog moeilijk door de crisis, maar heeft straks een tekort aan mensen doordat ze met pensioen gaan. Ook als de economie verder aantrekt zijn er snel duizenden nieuwe chauffeurs nodig. Daarom is afgesproken dat 1.250 extra jongeren worden opgeleid tot chauffeur. Daarnaast worden de kennis en vaardigheden van werkloze chauffeurs op peil gehouden, zodat zij ook meteen aan de slag kunnen als de economie weer aantrekt.

Herziene beschikking

In juni 2015 vond hierop een herbeschikking plaats. Dat wil zeggen dat de afspraken uit het Sectorplan zijn aangepast op basis van de huidige arbeidsmarkt. Dit zijn de afspraken:

  • 1200 matches door het MobiliteitsCentrum transport van met name oudere chauffeurs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Extra instroom 1000 leerlingen door middel extra leerwerkplekken en opleiding
  • 900 praktijkopleiders bijscholen
  • 400 bedrijfsadviezen over instroom en behoud van werknemers
  • Scholing van 1.400 werknemers zonder startkwalificatie om hun inzetbaarheid te versterken
  • 13.000 werknemers krijgen een check op gezondheid en mobiliteit
  • De inzetbaarheid vergroten van 2.000 werkloze ex-werknemers door onderhoud vakbekwaamheid van vrachtwagenchauffeurs, logistiek medewerkers en kraanmachinisten die sinds 1 januari 2013 zijn ingestroomd en afkomstig zijn van een werkgever die premie afdroeg aan SOOB.

Klik hier voor de download van het Sectorplan Transport en Logistiek.


Of kijk hier wanneer u als werknemer, werkgever of school in één kort overzicht kunt zien wat het Sectorplan of hoofdlijnen voor u kan betekenen. Ben je werkloos? Ook dan kunt u gebruik maken van het Sectorplan! Sectorplan-Informatie-voor-werklozen

 

Copyright SOOB | Contact | Privacy